Vekthysteri blant barn

Det vekthysteriet som er i dag, er helt ekstremt.Vekthysteriet rammer barn også. Overvekt hos barn er ikke et ukjent fenomen, og det er mange overvektige barn. Ingen tvil om det, ser jo det hver dag. Overvekten kan skyldes mange faktorer, som fysisk inaktivitet og et kosthold som inneholder mye energi. Det skal nevnes at det er et stort fokus på overvekt hos barn, noe som innebærer økt fokus på ernæring og fysisk aktivitet i skoler og i barnehager. Det er vel og bra det, for all del, men kan fokuset, som tilsynelatende skal hjelpe, bli for ekstremt? Man skal være ganske varsom når det gjelder barns vekt og i hvert fall kommentere det foran barna, da de kanskje tar til seg inntrykk sterkere enn det man er klar over. Barn generelt er sårbare, og det å gjøre de bevisst på sin egen vekt så tidlig som 6-7 årsalderen (kanskje tidligere også), kan virke negativt på barnets selvfølelse. Ja, kjempe bra at det er fokus på barns helse, de er jo fremtiden, men det er en fin balanse mellom når fokuset hjelper og det tidspunktet fokuset, som i utgangspunktet skal hjelpe, potensielt skader barnet, i form av nedsatt selvfølelse, i et samfunn hvor det allerede er et ekstremt fokus på utseende, vekt og helse generelt.

Det jeg skriver er ikke nødvendigvis riktig, men stiller bare spørsmål rundt det fokuset som er, i forhold til bevisstgjøring rundt egen kroppsvekt hos barn.