Fysisk aktivitet- anbefalinger

Anbefalinger om fysisk aktivitet for voksne har blitt endret:

– Fra minimum 30 minutter (210 minutter) med moderat fysisk aktivitet hver dag til minimum 150 minutter med moderat fysisk aktivitet per uke.

Slik kan anbefalingene oppfylles:

-Minst 75 minutter høy intensitet per uke, eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet. Eksempel på kombinasjon: 90 minutter med moderat intensitet og 30 minutter med høy intensitet.

–  Et alternativ til hvordan 150 minutter med moderat fysisk aktivitet kan fordeles på en uke: 3 økter i uken med en varighet på 50 minutter. 3* 50 min.

-Eksempel på moderat intensitet: Hurtig gange.

-Eksempel på høy intensitet: Løping.

-Aktivitetene kan også deles opp i bolker med en varighet på minimum 10 minutter.