Energiomsetning

Har du noen gang lurt på hvor mye energi du forbruker, altså energiomsetningen? Holder du en stabil vekt, så er du i energibalanse, energiinntak og energiforbruk samsvarer. Går du opp eller ned i vekt, så er energiforbruket vs. energiinntaket i ubalanse.

Du kan beregne din energiomsetning. Først blir å beregne energi til basale prosesser (BMR), hvilestoffskiftet. Det er den energien kroppen bruker i hvile for å holde organene i gang. En av formlene som brukes for å beregne hvilestoffskiftet er Mifflins ST. Jeor.

Mifflins formel for BMR:

9.99 * vekt (kg) + 6.25 * høyde (cm) – 4.92 * alder + 166 * kjønn (menn = 1, kvinner=0) – 161 = Kcal / dag

Eksempel på utregning:

9.99 * 70,2 + 6.25 * 168 – 4.92 * 25 + 166 * 0 – 161

701,29 + 1050 – 123  + 0 – 161

1467,29 kcal / dag

Så energibehovet mitt i hvile er 1467 kcal/ dag.

Men hvis jeg er i aktivitet, så er vel energiomsetningen større? Det stemmer. Formelen over tar bare hensyn til hvile (BMR), ingen aktivitet. Hvor mye aktivitet en person bedriver i løpet av en dag, avhenger veldig. PAL (Physical Activity Level) er et mål på aktivitetsnivået og er en aktivitetsfaktor som kan multipliseres med BMR for å finne totalt energiforbruk.

Under er det avbildet ulike tall som representerer energiforbruk ved ulike aktiviteter, for eksempel søvn er 1,0.

energiforbruk

Eksempel på utfylt aktivitetsnivå-tabell.

PAL, aktivitetsnivået, skal måles i 24 timer.

Kolonne 1    Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4
Aktivitet Aktivitetsfaktor Timer
Søvn                    1,0 7 7
Meget lett arbeid                    1,5 1,5 2,3
Moderat arbeid                    5,0  0,5 2,5
Meget lett arbeid                    1,5 7 10,5
Lett arbeid                    2,5 2 5
Lett arbeid                    2,5 2,5 6,3
Meget lett arbeid                    1,5 3 4,5
Totalt 24 t 38

For å få 38, så skal aktivitetsfaktor multipliseres med timer, eks: 1,0 * 7 = 7, deretter skal tallene i «kolonne 4» legges sammen, i dette tilfellet blir tallet 38.

PAL= 38/ 24 t = 1,583 ~ 1.6

Jeg har en PAL på 1,6

Totalt energibehov = BMR x PAL

= 1467,29 x 1,6

=2347,61  kcal/ dag

=2348 kcal/ dag

Mitt totale energibehov er ca. 2348 kcal/ dag og min PAL er 1,6.

Vær så god, din tur ^^