Ernæringsstatus

Ernæringsstatus, eller for eksempel en god ernæringsstatus, er en tilstand der kroppens behov for energi og næringsstoffer er dekket gjennom matinntaket. En dårlig ernæringsstatus er det motsatte, som innebærer at kroppen ikke får dekket energibehovet gjennom matinntaket, så den vil bryte ned sitt eget vev for å dekke energiunderskuddet, som fører til vektreduksjon. I en slik situasjon er det blant annet proteiner som brytes ned, som betyr at muskelmassen reduseres. Redusert muskelmasse = Nedsatt forbrenning.

For å beregne ernæringsstatus, så er antropometriske målinger en vanlig metode og betyr «måling av menneskekroppen». Målingsmetodene er forskjellige og noen jeg skal skrive litt om, er livvidde og Body Mass Indeks (BMI).

Livvidde: 

Er en målemetode som måles ved å ta omkretsen rundt midjen og dele på omkretsen rundt hoften. Denne målemetoden tar hensyn til bukfedme, og sier noe om risikoen for å utvikle hjerte – og karsykdommer.

Utføres slik: Måles med et målebånd. Personen må stå oppreist, uten å strekke seg. Målebåndet skal være rundt midjen mellom nedre ribbebein og hoftekammen.

Ifølge verdens helseorganisasjon er det sagt at en livvidde på mer enn 102 cm for menn og 88 cm for kvinner gir en økt risiko for helseproblemer.

måling livvidde.png

BMI:

Er en formel som viser balansen mellom høyde og vekt, og indikerer om en person er under – eller overvektig eller har normal vekt. Ulempen med BMI er at det ikke tar hensyn til kroppssammensetning, altså fordelingen av fett og muskler, slik at en muskuløs person kan få en BMI på 25, som betyr overvektig. Muskler veier jo mer enn fett, så en muskuløs kropp kan ha høyere kroppsvekt, uten at en nødvendigvis er overvektig.

Beregne BMI:

bmi-formel

Ta utgangspunktet i mine målinger. Vekt: 70, 2 kg og høyde: 1,68 m

BMI: 70,2 kg / 1,68 m * 1,68 m

70,2 kg / 2,82 = 24, 9 kg/m²

bilde2

Etter beregning, så er min BMI 24,9 eller kan runde opp til 25, som betyr overvektig.

BMI%20tabell%201

Er dette et overvektig menneske? Ok…

 

Min ernæringsstatus utifra BMI tabellen, indikerer at jeg er overvektig. Men er jeg det? Har den tatt hensyn til kroppssammensetningen? Tror ikke det. Jeg trener en del, så jeg vil nå tro at en større andel av kroppssammensetningen er muskler. I forhold til enkeltpersoner, så burde det kanskje brukes andre målemetoder for å beregne ernæringsstatus. Har faktisk vært tilfeller i familien min, at enkelte har blitt fortvilet siden de har fått en BMI som tilsier at de er «overvektige»,  når de faktisk ikke er overvektige. BMI som målemetode, for å beregne ernæringsstatus, burde heller brukes på befolkningsnivå.

.